خوب بعد از یک ماه که قرار بود دوهفته بشه سلام !! تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

من و نی نی حسابی توی این مدت استرس نوش جان نمودیم و درس خواندیم و باهم امتحان دادیم و بی خوابی کشیدیم و از تلویزیون و فیلم و سریال محروم شدیم و غذای کمی تا قسمتی حاضری میل فرمودیم و البته که پدر جان هم حسابی همکاری کرد و از کثیفی خونه و شب های بی شام غر نزد ....تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

برای بار دوم رفتم آزمایش قند خون دادم که شکر خدا چیزی نبود. کم خونی هم که داشتم با مصرف دو برابر قرص آهن رفع شد و دوباره دارم روزی یه قرص می خورم. ایشالا می خوام از اسفند بمونم خونه و استراحت کنم و سرکار نرم و برای همین جایگزینم رو هفته ی دیگه به مدیر معرفی می کنم. البته اگه خونه تکونی های عید بذاره !! تصاویر زیبا سازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

و اما ...  من که از رو نمی رم! رفتم و برای دانشگاه اسم نوشتم ولی بعدش سریع رفتم پیش خانوم دکتر و ازش یه گواهی گرفتم که کلاس ها رو شرکت نکنم. تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

وسایل فسقل پسر رو هم تا قبل از شروع ماه صفر خریده بودم و بعد از امتحانا رفتم خونه ی مامان و چیدمشون چون می خوام بعد از زایمان برم اونجا برای استراحت و به خاطر این که جشن نمی خوام بگیرم دوست دارم مهمون ها همون جا هم نی نی رو ببینن و هم وسایلش رو.تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com راستی می دونم زوده ولی ساکم رو هم بستم و حسابی آماده ام.

حوصله اصلا ندارم باور می کنید !! تحملم کم شده و خارش پوست شکمم هم این اعصاب خوردی رو بیشتر و شدیدتر می کنه .تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com شب ها دیگه به راحتی قبل خوابم نمی بره و دچار کمردرد هایی می شم که تازه خواب رو ازم می گیره.تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.comاز پله های خونه مثل پلنگ صورتی می خزم و بالا می رم و دارم حساب می کنم که دو ماه دیگه از این برنامه ها دارم هنوز ...تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

خانوم دکتر البته ته دلم رو خالی کرد چون از این هفته (٣٢) تا هفته ٣٧ باید مواظب باشم که توی ماه خطر هستم و ماه هشتم.. یعنی می گن ریه های جنین دوباره بسته می شه و تولدش پرخطره !! دعا کنید که نی نی صحیح  و سالم و به موقع به این دنیا بیاد.تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

 

تصاویر جنین در هفته ی 32 (زیبای خفته ی کوچولو)